2MATCH is een leadprovider die bij het zien van het levenslicht (in 2007) nog niet meteen een naam had.  Of toch, de service werd genoemd naar de eerste website waarmee we actief werden. Vele jaren later vonden we het passend om de veelheid aan websites te bundelen onder één noemer: 2MATCH.

Van waar de naam 2MATCH? 
We vinden het belangrijk dat de leads die we generen daadwerkelijk leiden tot een match.  Om die reden kwalificeren we elke lead en brengen we enkel mensen en bedrijven in contact met dienstverleners wanneer we een sterk vermoeden hebben dat er een ware match tussen hen kan bestaan.

Niet geautomatiseerd
Een ware match vinden is enkel mogelijk door de wensen en verwachtingen van de aanvrager in detail na te gaan en deze vervolgens af te toetsen aan de informatie die we over de aangesloten dienstverleners hebben ingewonnen.  De persoon staat hierbij steeds centraal.  Om die reden gebeurt dit ook niet geautomatiseerd.  Laat evenwel duidelijk zijn dat het bespreken van de te verrichten taken, de prijs, de werkwijze, timing, het bepalen van de inhoud van de adviezen zelf, enzovoort exclusief gebeurt tussen u en de dienstverlener. Onze tussenkomst beperkt zich met andere woorden tot het matchen van uw verwachtingen met het profiel van de dienstverlener en het uitwisselen van de contactgegevens.

Gratis voor de aanvrager, betalend voor de dienstverlener
Onze dienst is steeds gratis voor de gebruiker/aanvrager (persoon of onderneming) die een dienstverlener zoekt.  Wij worden vergoed door de dienstverlener in kwestie.  Onze vergoeding is afkomstig uit het marketingbudget van de dienstverlener, van waaruit ook andere (al of niet eigen) marketinginitiatieven worden bekostigd, zoals een speciale vermelding in de telefoongids, een eigen website, reclameborden, een commerciële ligging, advertenties, enz.